White papers

december 2018

White paper - Potentie van zon-op-water in Nederland

Deze white paper is gebaseerd op het rapport ‘The potential of floating solar’, geschreven door Daan van der Werf in opdracht van ingenieursbureau Encon. Het behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Marktpotentieel
  2. Business case
  3. Producenten van drijvende systemen
  4. Opbrengstanalyse
  5. Risico’s
  6. Wet- en regelgeving
  7. Verwachte ontwikkelingen

Download de white paper

januari 2015

White paper - Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie “kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)” moeten voor 5 december 2015 een energieaudit (of gelijkwaardig) uitgevoerd hebben.


Download de white paper

juni 2015

White paper - Technische Due Diligence voor een Zonne-energie (PV) installatie

Technische inventarisatie van de risico’s van het zonne-energie (PV) project met mogelijkheden voor het minimaliseren van de risico’s voor de financiering van het zonne-energie project.


Download de white paper

Qfor Kmo portefeuille