Case studies

Onze 3 windturbines genereren jaarlijks 12.500.000 kWh

Windturbinepark H. Essers - Martens operationeel

In 2012 heeft Encon, in opdracht van H.Essers, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin de mogelijkheid voor windturbines te Genk-Noord werd bestudeerd. Uit deze studie bleek dat de onderzochte zone zeer interessant was voor de plaatsing van windturbines.

Op basis van dit resultaat diende Encon vervolgens de desbetreffende vergunningsaanvragen in. Deze vergunningen werden in 2014 verleend voor 4 windturbines, waarvan 3 windturbines op percelen van H.Essers en 1 windturbine op een perceel van Martens.

Testimonial video

Een totaaloplossing voor energie voorziening en projectbegeleiding voor BREEAM-NL certificering

Testimonial video

De kosten van Encon waren onmiddellijk terugverdiend, los van de andere voordelen.

Een onderneming die opslag- en distributieruimte verhuurt, heeft aanzienlijk wat dakoppervlakte. Ideaal voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, zo dacht men bij WDP in Wolvertem. ‘Die zijn niet alleen interessant voor ons bedrijf, maar ook voor onze huurders’.

Energiezuinige HVAC installatie bij Meubelen Neven

Meubelen Neven in Diepenbeek wenste haar verwarmingsinstallatie en koelinstallatie aan te passen omwille van de technische problemen en comfortproblemen in combinatie met een hoog energieverbruik.

Operational excellence aanpak succes bij Eternit

Encon begeleidt als erkend energiedeskundige de Energiebeleidsovereenkomsten voor Eternit in een uniek traject. Na het opstellen van de energiebalans worden energieteams samengesteld om te brainstormen over energiebesparingen in het kader van operational excellence. De medewerkers (zowel operatoren, technisch verantwoordelijken als leidinggevende personen) van Eternit worden geïnformeerd in een infosessie over de doelstelling van de brainstorm en krijgen tevens de nodige achtergrondinformatie om zelfstandig energiebesparingen te bedenken ter voorbereiding.

Volys Star: Restwarmterecuperatie als alternatief voor WKK

In het kader van de EBO verplichting werd voor Volys Star een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van warmtekrachtkoppeling. De resultaten toonden veel potentieel voor een WKK installatie.

Alvorens het WKK-concept verder uit te werken, heeft Encon de besparingsmogelijkheden op de huidige installatie onderzocht. Concreet heeft Encon alle warmtebronnen en –vragers in kaart gebracht en het potentieel van warmterecuperatie bepaald. Vervolgens werden er maatregelen uitgewerkt om de warmtevraag te reduceren.

Om de energie-efficiëntie binnen Heinz te optimaliseren hebben we met Encon samengewerkt.

“Om de energie-efficiëntie binnen Heinz te optimaliseren hebben we met Encon samengewerkt. De reden waarom we met Encon samenwerken is dat ze op alle domeinen zoals perslucht, stoom, koeling, verlichting, verwarming en productieprocessen actief zijn.”

Testimonial video

De relighting bespaart niet alleen geld,ook de CO2-uitstoot vermindert met 440.000 kg per jaar!

Het Maintenance Department van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gunde Encon de opdracht om een relightingproject uit te voeren in de hangar waar vliegtuigen worden hersteld en onderhouden. Omdat er meerdere vliegtuigen tegelijkertijd binnen moeten kunnen, waaronder ook langeafstandstoestellen, handelt het om een zeer groot gebouw. Het werd een bijzonder project in heel wat opzichten: een werkhoogte van bijna 30 meter vraagt om installateurs zonder hoogtevrees. En met passagiersvliegtuigen in de onmiddellijke omgeving, moest er bovendien zeer omzichtig worden gewerkt en golden er bijzondere veiligheidsmaatregelen. De schaal van het project brengt echter ook de voordelen van een goede relighting sterk naar voor.

Testimonial video

Encon tekende lichtstandaard uit voor alle Ikea-vestigingen wereldwijd.

Het verlichtingsplan dat Encon initieel uittekende voor Ikea Genk is vandaag uitgegroeid tot de nieuwe lichtstandaard voor alle magazijnen van het Zweedse concern wereldwijd. In Genk was de investering in een nieuwe verlichtingsinstallatie al in minder dan een jaar tijd terugverdiend.

Testimonial video

Ongelooflijk: vroeger verbruikten we gewoon 3 keer meer, en dus 3 keer teveel!

Meer licht bij Black & Decker met éénderde van het vroegere energieverbruik

In het Europese distributiecentrum van Black & Decker bedroeg de factuur voor verlichting tot voor kort 86.000 euro per jaar. Na een doortocht van Encon is dat nog amper 28.000 euro.

Technische Due Diligence voor 1 MWp (3600 panelen) aan zonne-energie

Testimonial video

Onze productiesnelheid is met veertig procent gestegen terwijl onze energiekost halveerde.

Bij Echo worden al sinds 1954 vloerelementen gefabriceerd. Het bedrijf deed een beroep op Encon om haar productieproces te optimaliseren. De knowhow werd ook gebruikt bij de bouw van nieuwe productielijnen.

Testimonial video

We kozen voor Encon omdat we wisten dat het ingenieursteam veel expertise heeft.

Voor de productie en het onderhoud van haar treinstellen gebruikt Bombardier Transportation compressoren. Die waren dringend aan vervanging toe. Encon stond het bedrijf bij met engineering op maat.

Testimonial video

Dankzij Encon hebben we een besparing gerealiseerd op het verbruik van de verlichting.

Staples is ’s werelds grootste distributeur van kantoormateriaal. In zijn imposante magazijn in Tongeren wordt nu 70% bespaard op de verlichtingsfactuur door een ‘relighting’-project. Een dure energieaudit kwam er niet aan te pas.

Qfor Kmo portefeuille