Terug naar lijst

Eternit

Operational excellence aanpak succes bij Eternit

Encon begeleidt als erkend energiedeskundige de Energiebeleidsovereenkomsten voor Eternit in een uniek traject. Na het opstellen van de energiebalans worden energieteams samengesteld om te brainstormen over energiebesparingen in het kader van operational excellence. De medewerkers (zowel operatoren, technisch verantwoordelijken als leidinggevende personen) van Eternit worden geïnformeerd in een infosessie over de doelstelling van de brainstorm en krijgen tevens de nodige achtergrondinformatie om zelfstandig energiebesparingen te bedenken ter voorbereiding.

In de eigenlijke brainstormsessie worden de medewerkers geconsulteerd zodat op basis van hun kennis en ervaring energiebesparende maatregelen kunnen geïdentificeerd worden. Door deze interne kennisspreiding en betrokkenheid van de medewerkers wordt tevens een draagvlak voor energie-efficiëntie gecreëerd binnen Eternit. In de brainstormsessies hebben de medewerkers maar liefst 146 ideeën voor energiebesparingen weergegeven!

De procesdoorlichting van Encon wordt gebaseerd op de ISO 500001 methodiek. Gecombineerd met de energiebesparingen van Encon worden de maatregelen momenteel verder geanalyseerd door Encon naar technische en financiële haalbaarheid. Dit alles wordt de komende maanden vertaald in een implementatiegerichte langetermijnstrategie voor energiebesparingen in het EBO energieplan. Ook diverse ideeën van de medewerkers worden geïmplementeerd. De eerste tastbare praktijkresultaten zijn voorzien in de 2de helft van 2016. Het is echter duidelijk dat deze aanpak een succesrecept is. Verwacht wordt dat een besparing meer dan 10% op het totaal energieverbruik gerealiseerd zal worden!

Eternit en Encon hebben reeds verdere stappen gezet om enkele maatregelen om te zetten in de praktijk. Zo is reeds een haalbaarheidsanalyse voor WKK uitgevoerd en is een permanent energiemonitoringsysteem Enconnect in uitvoering gebracht. Op deze wijze kunnen de toekomstige besparingen ook meteen meetbaar gemaakt worden!

Deze methodologie zorgt voor een continuïteit inzake energiebesparingen op lange termijn. Eternit heeft tevens aangegeven om deze werkwijze ook na het EBO traject verder in handen te willen nemen.

Informatie over Eternit:

Belgische marktleider in oplossingen voor daken, gevels en wanden

  • Locatie: Kapelle-op-den-Bos
  • Aantal medewerkers: 650
  • Jaarlijks Energieverbruik: 6.000.000 €/jaar

Foto’s analyse processen d.m.v. operational excellence:Qfor Kmo portefeuille