Terug naar lijst

WDP Wolvertem

‘De kosten van Encon waren onmiddellijk terugverdiend, los van de andere voordelen.’

Een onderneming die opslag- en distributieruimte verhuurt, heeft aanzienlijk wat dakoppervlakte. Ideaal voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, zo dacht men bij WDP in Wolvertem. ‘Die zijn niet alleen interessant voor ons bedrijf, maar ook voor onze huurders’.

1,2 miljoen vierkante meter aan opslagruimte is niet niks. Maar als ontwikkelaar en verhuurder van logistiek en semi-industrieel vastgoed beheert WDP - voluit Warehouses De Pauw - nu eenmaal zo’n uitgebreide oppervlakte. Bedrijven die op zoek zijn naar kantoren en distributie- of opslagruimte, kunnen die dus bij WDP huren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wolvertem, een deelgemeente van Meise, maar de gebouwen zijn verspreid over tientallen sites in het hele land. En vermits duurzaam ondernemen er hoog in het vaandel gedragen wordt, lag het voor de hand om de panden op een energiebewuste manier te benutten. Meer bepaald: met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Samen met thuismarkt België vormen ook Nederland en Frankrijk de belangrijkste markten van WDP. De activiteiten situeren zich namelijk rond de as Rotterdam-Antwerpen-Brussel-Rijsel-Parijs. Het bedrijf wil dan ook prominent aanwezig zijn in het logistieke hart van West-Europa. De opportuniteiten in deze regio zijn immers niet gering, dankzij de aanwezigheid van de grote aanvoerhavens Antwerpen en Rotterdam. Maar daarnaast richt WDP zich ook op ontluikende markten zoals Tsjechië en Roemenië. Vandaag is het bedrijf marktleider in België en is het een belangrijke Europese speler wat betreft van logistiek en semi-industrieel vastgoed.
 

DE DAAD BIJ HET WOORD

WDP

Dirk Van Buggenhout is als project manager verantwoordelijk voor de PV-installaties bij WDP. ‘Een tweetal jaar geleden hebben we het plan opgevat om al onze nieuwe gebouwen uit te rusten met fotovoltaïsche zonnepanelen,’ zegt hij. ‘Maar ook een deel van de reeds bestaande sites kwamen hiervoor in aanmerking.’ Van Buggenhout zette de daad bij het woord: vandaag zijn de geïnstalleerde zonnepanelen goed voor een totaalvermogen van tien megawatt. Dit komt overeen met het elektrisch jaarverbruik van meer dan 2.800 gezinnen.

‘De PV-installaties werden steeds onder eigen toezicht en op basis van onze eigen ervaringen gebouwd,’ zegt Van Buggenhout. ‘Bij de aanvang van ons zonneproject was er in België nagenoeg geen expertise om installaties op grote schaal te bouwen. We waren dus genoodzaakt om terug te vallen op zelfstudie. En toegegeven: daar zijn we in geslaagd. We proberen de lat echter steeds hoger te leggen. Daarom gingen we voor ons meest recente project in zee met Encon. Dit ingenieursbureau heeft een ruime expertise op het vlak van ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op kostenefficiëntie.’

‘We waren sowieso op zoek naar een betrouwbare partner voor het opstellen en het uitvoeren van een feasibility study,’ zegt Van Buggenhout. ‘Bij onze vorige projecten was dat nooit gebeurd. Voor onze nieuwe site in Genk - goed voor een dakoppervlakte van 16.000 vierkante meter - wilden we echter weten in welke mate zonnepanelen zinvol zijn. Bovendien moesten we een duidelijker beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden. Daarom was zo’n studie noodzakelijk.’ Daarbij werd ondermeer de constructie van het gebouw geanalyseerd. Ook werd rekening gehouden met obstakels als bomen en gebouwen: hun schaduw kan namelijk een aanzienlijke impact hebben op de uiteindelijke opbrengst van de zonnepanelen.
 

NOOD AAN TOTAALOPLOSSING

Naast een uitgebreide studie had WDP eveneens nood aan een degelijk lastenboek. En ook voor de werfopvolging was project manager Van Buggenhout op zoek naar een degelijke partner. ‘Daarom hebben we gekozen voor Encon. Dit bureau biedt als enige een totaaloplossing: van studie tot concrete uitwerking. Al van bij de eerste gesprekken was het duidelijk dat het team heel wat expertise in huis heeft. Bovendien is er heel veel praktische kennis over verschillende disciplines aanwezig. Dit heeft ons - samen met de aanpak en de manier waarop het bedrijf gegroeid is - overtuigd om met Encon in zee te gaan.’

Het feit dat Encon een totaaloplossing kan aanbieden aan klanten als WDP, heeft te maken met de structuur van dit ingenieursbureau. Die bestaat namelijk uit drie afzonderlijke business units: energy consultancy, engineering en contracting/projectmanagement. In een eerste fase worden dus feasibility studies uitgevoerd. En net zoals voor alle andere projecten bracht Encon ook voor de WDP-site in Genk op voorhand de technische en economische haalbaarheid in kaart. Dat gebeurde via een simulatie met meteorologische data over een periode van tien jaar. Daarbij werd ook rekening gehouden met subsidies zoals groenestroomcertificaten. Op basis daarvan kreeg Van Buggenhout een duidelijk zicht op de kosten en baten, en dus ook meteen op de uw return on investment. Hoeveel die ROI precies bedraagt, houdt hij liever voor zich. Maar over het prijskaartje van de hele investering is hij duidelijk: 2,2 miljoen euro.

In de tweede engineeringsfase werd een optimale dimensionering van de PV-installatie bepaald. Hierbij werd ondermeer nagegaan welk type configuratie het meest aangewezen was, en wat hun ideale grootte en opstelling waren. Daarnaast gebeurde er een stabiliteitsstudie in overleg met de architect en werden ook de elektrische aansluitingsmogelijkheden bekeken.

Op basis van alle bevindingen werd dan een lastenboek opgesteld en werden installateurs van zonnepanelen aangeschreven. Als objectief bureau vergeleek Encon daarbij de inschrijvingen van verschillende installateurs. Hierbij lag zoals altijd de nadruk op het vermijden van kosten, het nastreven van maximale efficiëntie en het creëren van een meerwaarde voor het bedrijf. De voorstellen van de verschillende installateurs werden met elkaar vergeleken aan de hand van meer dan 250 technische en administratieve parameters. Op die manier kan doorgaans vijf tot tien procent bespaard worden op de investeringskost en wordt de opbrengstgarantie verhoogd, zonder dat er op de kwaliteit wordt ingeboet. Om deze reden is de studiekost van Encon onmiddellijk terugverdiend, los van de andere voordelen.
 

WIN-WIN-WINSITUATIE

Intussen is de derde fase van het PV-project in Genk van start gegaan: de concrete uitvoering van de werken. ‘De montage is zonet begonnen,’ zegt Dirk Van Buggenhout. ‘Begin mei zal alles operationeel zijn.’ Tijdens de installatie van de zonnepanelen wordt de werf op regelmatige basis gecontroleerd door het Encon-team. Hierbij worden de verschillende installateurs continu aangestuurd en opgevolgd. Bovendien wordt er nagegaan of de installatie voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in het lastenboek. Encon neemt dus zijn verantwoordelijkheid op tijdens het volledige project. Zo’n totaalaanpak stelt het bureau overigens in staat om te waken over de kwaliteit tot aan de eindmeet. Dat vormt een belangrijke meerwaarde voor klanten als WDP.

‘Net zoals bij onze andere projecten zal de groene stroom van de zonnepanelen onze energiefactuur gevoelig verlagen,’ zegt Van Buggenhout. ‘Wat we zelf niet verbruiken gaat terug naar het elektriciteitsnet. De investering levert echter niet alleen een belangrijk financieel voordeel op voor WDP: ook onze klanten hebben er baat bij. Door onze gebouwen uit te rusten met zonnepanelen stoppen we dus letterlijk en figuurlijk energie in klanten.’ Bovendien leidt minder energieverbruik tot een lagere CO2-uitstoot. Op termijn wil Van Buggenhout zelfs streven naar CO2-neutrale opslagruimten. Kortom: een win-win-winsituatie voor WDP, de klanten en het milieu. ‘We zijn ervan overtuigd dat we met Encon een goede energiepartner in huis gehaald hebben,’ besluit Van Buggenhout. ‘De engineering lijkt ons zeer degelijk en doordacht uitgevoerd. Bovendien wordt alles door hen opgevolgd, zodat wij ons volledig kunnen toeleggen op onze core business.’

Ter info: Encon kan ook ingeschakeld worden voor een onafhankelijke second opinion bij PV-projecten voor projectontwikkelaars en banken.

 


Qfor Kmo portefeuille