Terug naar lijst

Bombardier

Encon analyseert en optimaliseert persluchtverbruik

Voor de productie en het onderhoud van haar treinstellen gebruikt Bombardier Transportation compressoren. Die waren dringend aan vervanging toe. Encon stond het bedrijf bij met engineering op maat.

Wie soms met de trein reist, zal wellicht al eens in een voertuig van Bombardier gezeten. Dit Canadese concern is immers gespecialiseerd in het produceren en onderhouden van treinstellen, locomotieven, metro's en trams. Daarnaast is deze groep ook actief op het vlak van vliegtuigbouw - voornamelijk privéjets en kleinere toestellen. Wereldwijd stelt Bombardier 63.000 mensen tewerk. De afdeling Bombardier Transportation is alvast wereldleider in de spoorwegsector. In deze divisie werken ongeveer 34.000 personen. Ze bestaat uit meer dan vijftig productie-, onderhoud- en engineeringsites, verspreid over een vijfentwintigtal landen. Een van deze sites is gelegen in Brugge. Al ruim twintig jaar draagt Bombardier Transportation van hieruit bij tot het ontwikkelen van innovatieve transportoplossingen voor klanten over heel Europa. Bovendien biedt deze Belgische vestiging meerdere essentiële diensten voor rollend materieel aan, wat haar tot één van de meest gediversifieerde sites van Bombardier Transportation in Europa maakt.

‘We maken hier voor heel wat verschillende toepassingen gebruik van perslucht,’ zegt Marc Wuidart, verantwoordelijke voor de plant engineering. ‘Ondermeer bij handgereedschappen, in spuitinstallaties, voor straaltoepassingen en bij het stofzuigen van de treintoestellen. Onze oorspronkelijk geïnstalleerde compressoren waren op energetisch vlak echter voorbijgestreefd en het persluchtpark was dus aan vervanging toe. Bovendien is ons persluchtverbruik met een kwart gedaald ten opzichte van vijfentwintig jaar geleden. Vroeger produceerden we immers alles zelf, terwijl we vandaag heel wat opdrachten uitbesteden. Kortom: onze zware compressoren werden niet meer ten volle benut. Debietmetingen om het huidige afnameprofiel in kaart te brengen drongen zich dus op.’
 

EERSTE FASE: ANALYSE

Bombardier

Encon werd ingeschakeld om het persluchtpark te analyseren, te optimaliseren en te vervangen. ‘We kozen voor dit bureau omdat we wisten dat hun ingenieursteam veel expertise heeft,’ zegt Wuidart. ‘Bovendien hadden we weet van een aantal goede referenties op het vlak van perslucht.’ Het persluchtpark van Bombardier bestond uit twee compressorruimtes. De eerste was voorzien van twee olievrije compressoren met elk een vermogen van 470 kilowatt. In de andere compressorruimte waren twee olievrije compressoren met een vermogen van respectievelijk 132 en 230 kilowatt geïnstalleerd.

In een eerste fase voerde Encon een analyse uit van enerzijds de bestaande installaties en anderzijds van de persluchtverbruikers. Al snel bleek dat de straal- en stofzuigtoepassingen de grootste persluchtverbruikers waren. Bij de straaltoepassing worden treinstellen naar de speciale cabine gebracht, waar ze vervolgens gestraald worden met staalkorrels of aluminiumoxide. Dit proces nam initieel maar liefst 29 procent van het totale persluchtverbruik voor haar rekening. Bij de stofzuigtoepassing wordt het resterende straalmiddel op de treinstellen - dat afkomstig is de straalcabine - verder opgezogen of eventueel weggeblazen. Dat proces was goed voor 12 procent van het volledige persluchtverbruik.


TWEEDE FASE: MEETCAMPAGE

In een tweede fase voerde Encon een uitgebreide meetcampagne uit. Op die manier kon het persluchtprofiel bestudeerd worden. Dat gebeurde aan de hand van verschillende druksensoren die de persluchtdruk (vermogen per seconde) op verschillende plaatsen in het persluchtnet bepalen. De eerste metingen toonden aan dat er sterke drukschommelingen aanwezig waren. Via een simulatieprogramma - ontwikkeld door de ingenieurs van Encon - kon ook de totale persluchtafname in kaart gebracht worden. Hieruit kwamen erg grote pieken in het afnameprofiel aan het licht. Uit de meetcampagnes bleek verder dat het aandeel van persluchtlekken twintig procent van het totale verbruik bedroeg.

De analyses van Encon maakten dus duidelijk dat Bombardier Transportation toe was aan nieuwe compressoren. Die dienden wel gedimensioneerd te worden aan de hand van de meetcampagne. Om die reden was het belangrijk om de invloed van de grote pieken te onderzoeken en de druk in het net te optimaliseren. Hiervoor werd er aan de straal- en stofzuigtoepassing een specifieke debietmeting uitgevoerd om op die manier het persluchtprofiel te kunnen bepalen.


UITEINDELIJKE KEUZE

Op basis van de uitgevoerde meetcampagnes, de pneumatische en elektrische engineering en de analyse van de locaties heeft Encon - uiteraard in overleg met Bombardier - een prijsaanvraag uitgestuurd naar verschillende leveranciers voor het plaatsen van nieuwe compressoren. ‘Vervolgens werden de offertes en voorstellen zorgvuldig geanalyseerd,’ zegt Wuidart. ‘Bij deze analyse werd ondermeer het energieverbruik van de voorgestelde installaties via simulatieprogramma’s onder de loep genomen. In een laatste fase werd een analyse uitgevoerd wat betreft de investerings- en exploitatiekosten voor energie en onderhoud. Aan de hand van resultaten heeft Bombardier uiteindelijk een keuze gemaakt voor het leveren van de nieuwe persluchtcompressoren.
Door de specifieke engineering in de analyse van Encon hebben we nog maar 480 kW aan compressoren geïnstalleerd. Daardoor is er naast de besparing op het energieverbruik en persluchtverbruik eveneens bespaard op de aankoopkost van de persluchtcompressoren.

Deze compressoren gingen in ondertussen in dienst. Vandaag is Bombardier nog steeds erg tevreden over de samenwerking met Encon. ‘In de toekomst gaan we zelfs nog intenser samenwerken,’ zegt Wuidart. ‘Op het vlak van verlichting is er immers nog heel wat werk in onze site. We voorzien onze daken nu al van lichtstraten, maar we overwegen ook om onze oude klokarmaturen te vervangen door modernere systemen. Hierbij kan de expertise van Encon ons eveneens helpen.’Qfor Kmo portefeuille