In de kijker

31 mei 2021

Haalbare flexibiliteitsoplossingen in Overijssel

Haalbare flexibiliteitsoplossingen in Overijssel

In 2023 moet 20% van het energieverbruik in Overijssel afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Deze ontwikkeling vraagt om voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Dat is nu niet overal het geval (netschaarste). Met flexibiliteitsoplossingen kun je de bestaande netcapaciteit efficiënter benutten. Zijn zulke flexibiliteitsoplossingen haalbaar in deze regio?


Lees meer

26 maart 2021

Haalbaarheidsstudie autarkische hal fruitkoeling

Haalbaarheidsstudie autarkische hal fruitkoeling

Kun je off-grid Conference-peren koelen? Dat is de vraag waar medewerkers van Encon, een bedrijf dat actief is op het gebied van duurzame energieprojecten voor industriële bedrijven, vorig jaar onderzoek naar heeft gedaan voor het fruitbedrijf Bloeiend Merm in Dreumel. Ad Verbaas, mede-eigenaar en general manager van Encon Nederland: ‘Het is een ontzettend interessante vraag of het autarkisch koelen van peren mogelijk is, die aanzet tot verdere reflectie op CO2-reductie bij fruitkoeling.’


Lees meer

21 januari 2021

Uit de bouwkeet bij Zonnepark de Grift

Uit de bouwkeet bij Zonnepark de Grift

´Een interessante uitdaging´, noemt Ad Verbaas van Encon Nederland de ontwikkeling van Zonnepark de Grift. Samen met Wiek-II zorgde het bedrijf voor de aanbesteding van het project, waardoor lokale partijen het zonnepark nu kunnen bouwen. Ook tijdens de bouw houden de medewerkers van Encon een vinger aan de pols en waken ze over de kwaliteit. In een gesprek op locatie bij De Grift vertelt Ad Verbaas over zichzelf, zijn bedrijf en de samenwerking met Zonnepark de Grift.


Lees meer

24 december 2020

De energie van 2020

Als bedrijf houden wij ons dagelijks bezig met het opwekken van hernieuwbare energie en het zo efficiënt mogelijk gebruik van energie. Maar de energie van het jaar 2020 kenmerkte zich toch vooral door onze zoektocht naar eigen interne energie. Het zoeken naar manieren om te kunnen werken op afstand in de eigen thuissituatie en manieren om de verbinding met elkaar te behouden. Ondanks dat samenwerking vaker dan ons lief was veelal op afstand gebeurde, zijn er wel degelijk een aantal mooie bijzonderheden te melden over 2020.


Lees meer

28 oktober 2020

SDE++ subsidie voor duurzame energieproductie met zon-PV

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de SDE+ regeling verbreedt gaat worden. De nieuwe regeling heet SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie) en kent de eerste openstellingsronde in november-december 2020. Insteek van de nieuwe regeling is dat het niet sec gaat over duurzame opwekking, maar over het financieel stimuleren van maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Technieken gaan onderling concurreren. De definitieve regeling voor de najaarsronde is op 22 september 2020 in de Staatscourant nr. 48292 gepubliceerd.

In onze memo hebben we de belangrijkste elementen met betrekking tot Duurzame energieproductie met zon-PV op een rij gezet.


11 augustus 2020

Encon en Powerhouse bundelen de krachten om de energietransitie te versnellen

Encon werkt vanaf nu samen met Powerhouse om de energiehuishouding van bedrijven volledig te optimaliseren en kansen op het gebied van (energie)besparing inzichtelijk te maken.

Door deze samenwerking ontstaat een breed inzicht in uw energiehuishouding op zowel financieel als uitvoeringstechnisch gebied. Op financieel gebied ontvangt u inzicht in het huidige energieverbruik, de energiekosten, een analyse op de gekozen inkoopstrategie en de energiebesparing door het uitvoeren van maatregelen. Daarnaast helpen we u op uitvoeringstechnisch gebied met het realiseren van energiebesparende maatregelen en het behalen van langetermijndoelstellingen. Door de inzichten die dit brengt kunt u, al dan niet met hulp van ons, de juiste stappen zetten om uw organisatie toekomstbestendig te maken op het gebied van duurzaamheid, mét behoudt van uw organisatiedoelstellingen.
 


Lees meer

27 mei 2020

Complementaire samenwerking Encon en Prowind bij zonnepark Broekstraat

Complementaire samenwerking Encon en Prowind bij zonnepark Broekstraat

In de zomer van 2018 maakten Encon en Prowind tijdens een rondleiding georganiseerd door Encon op Zonnepark Apeldoorn kennis met elkaar. We raakten met elkaar in gesprek over het proces rondom de omgevingsvergunning en de verschillende zon-PV-technieken bij zonneparken. Encon en Prowind bleken elkaar goed aan te vullen en een gemeenschappelijke visie te hebben. We willen beiden impact realiseren door middel van opwekking van duurzame energie, waarbij we respectvol omgaan met mens, dier en milieu. De pragmatische technische kennis van Encon en de projectmanagementkennis van Prowind vormen een sterke combinatie.


Lees meer

22 april 2020

Nieuwe kans voor verzilvering SDE+ subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is in het leven geroepen om de onrendabele top van duurzame energieproductie te subsidiëren. Jaarlijks zijn er twee openstellingsronden met een vastgesteld subsidiebedrag per techniek; het basisbedrag. Dit basisbedrag daalt jaarlijks omdat de prijzen voor zonnepanelen steeds verder dalen. Het subsidiebedrag van oudere aanvragen ligt daarom vaak aanzienlijk hoger waardoor zeer interessante businesscases ontstaan. Minister Wiebes heeft een jaar uitstel toegezegd waardoor er meer kans is om een SDE+ subsidie te verzilveren.


21 april 2020

100% elektrisch wagenpark

Als bedrijf opereren wij in het hele land om klanten te adviseren en begeleiden met energiebesparingen en om hernieuwbare energieprojecten te realiseren. Hierdoor maken wij veel kilometers. Omdat onze projecten zich vaak op locaties bevinden die met het openbaar vervoer lastig te bereiken zijn kunnen wij niet opereren zonder een wagenpark. Het stond als een paal boven water dat wij de impact van ons wagenpark op het milieu wilden beperken. Daarom hebben wij geïnvesteerd in verduurzaming van onze auto’s. “Met trots kunnen wij nu zeggen dat ons wagenpark 100% elektrisch is” aldus onze wagenparkbeheerster Chantal.

Chantal licht toe: “Het plan om ons wagenpark te verduurzamen is een aantal jaren geleden al ontstaan. Waar destijds de actieradius van een elektrische auto soms tot compromissen leidde, is het bereik van de elektrische auto tegenwoordig voldoende. De investeringskosten voor het omzetten van ons wagenpark van brandstofauto’s naar elektrische auto’s zijn fors geweest, maar wij hechten veel waarde aan het daadwerkelijk realiseren van verduurzamingsmaatregelen. Dit is wat ons drijft en waar we goed in zijn. Vandaar dat we deze extra investeringen nu hebben gedaan, mede  hopende hiermee ook anderen te inspireren de transitie naar een duurzamere manier van vervoer te willen versnellen.”

Met deze 11 elektrische auto’s besparen we gemiddeld 70 Ton CO2 per jaar, hiervoor moeten 3.500 bomen een jaar lang groeien. Voor Encon een mooie start om juist na de Coronapandemie te blijven streven naar een radicaal duurzamer en eerlijker Nederland.


22 maart 2020

Vormgeven Energiebeleid

De aandacht voor klimaatverandering neemt toe. Wereldleiders maken afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren tot nagenoeg nul in 2050. De EU, onder aanvoering van Frans Timmermans, werkt aan een ‘Green Deal’ waarmee Europa het eerste klimaat neutrale continent moet worden. Er is een noodzakelijk proces in gang gezet waar iedereen iets mee zal moeten. De afspraken klinken soms nog wat vaag en de acties kennen nog onzekerheden, maar het huidige beleid biedt ruim voldoende aanknopingspunten om zelf een goede en tijdige start te maken met energiebeleid. Onze visie op het vormgeven van dit beleid delen we graag.


28 januari 2020

CSR professional of the year - Robin Bruninx

CSR professional of the year - Robin Bruninx

Robin Bruninx is één van de finalisten voor de CSR professional of the year award. De hierna volgende tekst beschrijft kort op welke manier Robin van bij het begin het streven naar duurzaamheid in zijn bedrijf Encon heeft binnengebracht. Robin heeft de basis gelegd voor de duurzaamheidscultuur in het bedrijf. Die basis ligt aan de oorsprong van heel wat initiatieven op duurzaamheidsvlak. Echter, dit alles zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder het sterke team dat Encon heet. Dat wil Robin graag benadrukt hebben. Iedere medewerker bij Encon hoopt andere bedrijven te kunnen inspireren om zelf ook duurzamer te worden in elke betekenis van het woord. Hierna ontdek je het streven van Robin, en daarmee ook het streven van het hele bedrijf.

Help je ons mee om deze award in de wacht te slepen, stem hier:


26 september 2019

Encon begeleidt gemeente Twenterand bij realisatie zonnepark Oosterweilanden

De gemeente Twenterand realiseerde en exploiteert zonnepark Oosterweilanden in eigen beheer. Het zonnepark draagt bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente en levert jaarlijks ook nog eens netto € 300.000,- tot € 400.000,- op aan inkomsten. De opbrengsten komen in een gemeentelijk duurzaamheidsfonds voor toekomstige projecten. Het park is gerealiseerd op 14 hectaren grond dat is gereserveerd voor een toekomstig bedrijventerrein. Door deze opzet genereert de gemeente inkomsten voor het realiseren van de duurzaamheidsambities met hernieuwbare energie zonder dat dit ten koste gaat van natuur- of landbouwgrond.

Luister hier naar een interview over de realisatie van het park met Herman Zwerink – senior adviseur bestuur en organisatie.

De gemeente Twenterand deelt graag hun ervaringen. De feestelijke opening van het park is open voor publiek en staat gepland op zaterdag 5 oktober aan de Rusluieweg 11 in Vriezenveen. Hier leest u meer over de opening.


05 maart 2019

Voldoen aan de informatieplicht

Per 1 juli 2019 dienen bedrijven te voldoen aan de informatieplicht. Meer over de achtergronden en voorwaarden kunt u lezen in de memo ‘invoering van de informatieplicht’ via deze link. Het ministerie van Economische Zaken gaat op korte termijn bedrijven aanschrijven om de wetswijziging, die de informatieplicht regelt, nogmaals onder de aandacht te brengen. In de bijlage treft u deze aankondigingsbrief aan.

Het doel van de informatieplicht is het reduceren van het energiegebruik binnen de industrie. De invoering van de informatieplicht zorgt voor een digitale registratie van energiebesparingsplannen. Hiermee heeft het bevoegd gezag meer grip en kan het efficiënter handhaven. Deze maatregelen zijn onderdeel van een breder pakket om de klimaatdoelstellingen te behalen. Wij adviseren om dit moment aan te grijpen om voor uw organisatie een energiebesparingsplan op te stellen en ondersteunen u hier graag bij.


16 april 2019

Een jaar echte Apeldoornse schone stroom

Een jaar echte Apeldoornse schone stroom

Een jaar geleden op 13 april 2018 werd door Over Morgen en Encon de stekker van Zonnepark Apeldoorn in het elektriciteitsnet gestoken. Sindsdien heeft het park ruim 3.850.000 kWh aan energie opgeleverd. Voldoende om gedurende het hele jaar 1.100 huishoudens van stroom te voorzien. Dit is stroom die onze lokale partner energiecoöperatie deA afneemt en levert aan huishoudens in Apeldoorn.


Lees meer

05 maart 2019

Invoering van de informatieplicht

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar die bedrijven en instellingen onder voorwaarden verplicht uit moeten voeren. Per 1 juli 2019 veranderd deze regeling. Naast de energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht. De informatieplicht beschrijft hoe een bedrijf of instelling moet rapporteren over energiebesparende maatregelen.


22 februari 2019

Encon te gast bij RCT Gelderland

Het Regionale Centrum voor Technologie in Gelderland organiseerde eind 2018 het Smart Café. Het doel van het Smart Café is om bedrijven aan het woord te laten die bijdragen aan het slimmer en duurzamer produceren in de maak- en foodindustrie. Aan het woord komt Ad Verbaas, General Manager Encon Nederland.

In het gesprek wordt dieper ingegaan op de besparingsmogelijkheden binnen de industriële processen en de duurzame opwekking van energie. Besparingen die mogelijk zijn door bestaande installaties opnieuw in te regelen of door te kiezen voor energie efficiëntere oplossingen.


12 oktober 2018

Een zonnige start van een duurzaam Twenterand.

Een zonnige start van een duurzaam Twenterand.

Knowhow van Encon ingezet voor een groot zonne-project in gemeente Twenterand
Gisteren was een mooie zonnige dag in gemeente Twenterand. Niet alleen het mooie weer droeg daaraan bij. Ook de onthulling van het bouwbord voor Zonnepark Oosterweilanden. Het te realiseren zonnepark heeft een vermogen van ca. 12 MWp en zal bestaan uit bijna 40.000 zonnepanelen.


Lees meer

11 september 2018

Total Ertvelde behaalt het ISO 50001 certificaat

Encon begeleidde het bedrijf zodat het certificaat snel en efficiënt werd behaald. Een gap-analyse maakte duidelijk welke stappen gezet moesten worden en het bijhorende actieplan zorgde ervoor dat hele verdere proces vlot verliep. Total verstevigt hiermee haar positie als verantwoordelijke energieproducent. Het bedrijf wilt dan ook de grootste speler worden op vlak van duurzame energie.


Lees meer

Qfor Kmo portefeuille