In de kijker

24 april 2013

7 woningcorporaties, 1.250 woningen en 50 flats:
de eerste grote Zon/PV aanbesteding is gestart!

Met zeven woningcorporaties in en rond Overijssel bereiden Atrivé en Encon een aanbesteding voor zonnepanelen voor, die in juni zal worden aanbesteed.
Het geschatte volume is 1.250 woningen en 50 flats.

De afgelopen maanden is beleid opgesteld en hebben directies en commissarissen ingestemd.
De corporaties investeren zelf en werken nu naar een gezamenlijke aanbesteding.

Met plezier hebben we ondersteund bij het opstellen van beleid en het vormen van een samenwerking.
Nu werken we aan de aanbesteding, de interne processen en de communicatie naar de huurders uit samen met de corporaties.
Ook ondersteunen we bij de uitwerking van financieringsaanvragen via het provinciaal fonds.

Wij verwachten nog een aantal van dit soort projecten op te mogen zetten in de sector. In vier regio’s worden of zijn in mei en juni bestuurlijke overleggen gepland om dergelijke samenwerkingen te initiëren.
Kenmerken van de aanpak zijn goede monitoring van de opbrengsten, systeemgaranties en langdurige beheercontracten.
Met de kennis, documenten en ervaring die we hier vormen, leggen we een basis voor het professioneel aanbesteden van zonne-energie voor de corporatie sector.
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille