In de kijker

24 december 2020

De energie van 2020

Als bedrijf houden wij ons dagelijks bezig met het opwekken van hernieuwbare energie en het zo efficiënt mogelijk gebruik van energie. Maar de energie van het jaar 2020 kenmerkte zich toch vooral door onze zoektocht naar eigen interne energie. Het zoeken naar manieren om te kunnen werken op afstand in de eigen thuissituatie en manieren om de verbinding met elkaar te behouden. Ondanks dat samenwerking vaker dan ons lief was veelal op afstand gebeurde, zijn er wel degelijk een aantal mooie bijzonderheden te melden over 2020.

Hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit in Nederland is in 2020 gestegen naar ongeveer 25%. We zien ook steeds meer partijen die willen verduurzamen door zonnedaken of zonneparken aan te leggen. De ontwikkeling van een zonne-installatie van haalbaarheidsonderzoek, aanbesteding, financiering tot aan realisatie vergt vaak meerdere jaren. In 2020 hebben wij op één of meerdere van deze gebieden een rol gespeeld bij het realiseren van 300 MWp aan zonneprojecten verdeeld over meer dan 50 verschillende projecten. Een recordhoeveelheid voor ons!

Ook in absolute zin hebben we in 2020 ons grootste zonneproject van 45 MWp tot nu toe opgeleverd. De voorbereidingen van zonneakker Voorst hebben 2,5 jaar geduurd waarna het park sinds september dit jaar hernieuwbare energie levert.


Foto van Zonneakker Voorst

De prijzen voor zonne-installaties dalen al jaren. Zo ook in 2020, waar we in aanbestedingen de barrière van € 0,40 per Wp hebben doorbroken.

Netwerkcongestie

Vermoedelijk is in 2020 ook een negatief record gezet. Zo zullen er nog nooit zoveel zonneprojecten in een vroeg stadium gestrand zijn vanwege netwerkcongesties. Vanuit allerlei richtingen wordt gewerkt aan oplossingen om deze problemen te omzeilen. In een samenwerkingsverband hebben wij een tool ontwikkeld waarmee we gemeenten en de provincie Overijssel inzicht hebben gegeven in de mogelijkheden van flexibiliteitsoplossingen. Deze tool helpt bij de ingewikkelde vertaling van de doelstellingen uit de RES naar inzichten voor oplossingen. Verder hebben we gewerkt aan de toepassing van cablepooling voor een windpark waarbij ook een zonnepark komt te liggen. Door cablepooling kon het project doorgaan zonder investering in de netaansluiting en met beperkte curtailment. Deze inzichten en oplossingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen van projecten voor hernieuwbare energieopwekking doorgang kunnen vinden.

Realiseren van klimaatambities

Op het gebied van energie efficiëntie was 2020 het jaar waarin de tweede EED-ronde (Energy Efficiency Directive) afgerond moest worden. Waarbij de nadruk in de vorige EED-ronde vooral lag op het voldoen aan de wettelijke plicht van het uitvoeren van een energie-audit, gaan steeds meer bedrijven het traject nu in om voor zichzelf informatie te verzamelen voor het besparen van energie. Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet in het formuleren en realiseren van klimaatambities.  

Ook wij hebben een mooie stap genomen om onze eigen klimaatambities te behalen. In 2020 hebben we ons volledige wagenpark 100% geëlektrificeerd. In 2019 hebben we de eerste elektrische auto’s in gebruik genomen en in de loop van 2020 zijn alle voertuigen vervangen door elektrische aangedreven voortuigen.
 

Elektrisch wagenpark Encon

Vooruitblik naar 2021

Voor 2021 zal een steeds belangrijkere rol zijn weggelegd voor de veiligheid van zonne-installaties. Via de Scope 12 methode zullen verzekeraars steeds nadrukkelijker vragen om een onafhankelijke veiligheidskeuring van nieuwe en bestaande installaties.

Daarnaast zullen de uitdagingen om hernieuwbare energieopwek te realiseren vanwege congestieproblemen toenemen. Het bieden van de juiste flexibiliteitsoplossing op gebiedsniveau zal steeds belangrijker worden om de energiedoelstellingen te kunnen realiseren. Het uitvoeren van curtailment-analyses en simulaties van energieprofielen om batterijopslag in te passen zal nog vaker integraal onderdeel uitmaken van de ontwikkelingen van zonneparken dan nu al bij ons het geval zal zijn.

Door de opgedane inzichten uit de EED-audits zullen bedrijven klaar zijn om zowel de eerste maatregelen uit te gaan voeren als ook om de inzichten te gebruiken om de eigen energiedoelstellingen op de lange termijn te formuleren. Vanuit de technisch inhoudelijke kennis en de kennis op het gebied van het opstellen en uitzetten van aanbestedingen kan Encon helpen om abstracte langetermijndoelstellingen te concretiseren en complexe maatregelen te realiseren.

Het belangrijkste voor 2021 is dat we de Coronapandemie achter ons kunnen laten en we door kunnen gaan met het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De Coronapandemie is er in 2020 hoofdzakelijk verantwoordelijk voor geweest dat de CO2 uitstoot in 2020 met 8,8% is gedaald. In 2021 willen wij onze bijdrage leveren aan een even zo grote reductie in nauwe samenwerking.

Prettige feestdagen en een gezond 2021!

Team Encon
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille