In de kijker

11 september 2018

Total Ertvelde behaalt het ISO 50001 certificaat

Encon begeleidde het bedrijf zodat het certificaat snel en efficiënt werd behaald. Een gap-analyse maakte duidelijk welke stappen gezet moesten worden en het bijhorende actieplan zorgde ervoor dat hele verdere proces vlot verliep. Total verstevigt hiermee haar positie als verantwoordelijke energieproducent. Het bedrijf wilt dan ook de grootste speler worden op vlak van duurzame energie.

Energiemanagement: een prioriteit bij Total Ertvelde

Energieproducent Total maakt van duurzaamheid een topprioriteit. Ze produceren en verdelen olie, gas en elektriciteit op een zo duurzaam mogelijke manier. Daarnaast investeren ze sterk in de ontwikkeling en uitbouw van milieuvriendelijke energievormen, Total is vandaag bijvoorbeeld de tweede grootste producent van zonnepanelen. Encon stond Total in het verleden al vaker bij in de realisatie van diverse projecten en campagnes rond duurzame energie. Total Ertvelde was klaar voor de volgende stap en besloot te gaan voor het ISO 50001 certificaat.

IS0 50001: steeds belangrijker

Hoewel ISO 50001 vandaag nog iets minder bekend is, zal deze norm voor energiemanagement in de toekomst ongetwijfeld aan belang winnen. Steeds meer bedrijven staan immers bewust stil bij hun energieverbruik. Deze norm zorgt ervoor dat de inspanningen op dat vlak diep ingebed kunnen worden in de bedrijfsvoering. Losse initiatieven met een vaak kortstondig effect maken plaats voor consequent energiemanagement dat een blijvende positieve impact op het milieu realiseert. Total implementeerde eerder ook al de normen voor kwaliteit- en milieumanagement ISO 9001 en ISO 14001. Nadat er de voorbije jaren al veel stappen naar energie-efficiëntie gezet werden, was het behalen van de ISO 50001 de logische volgende stap. Hiermee profileert het bedrijf zich als een verantwoordelijke marktspeler en vervult het een voorbeeldfunctie voor de industrie.

Een eerste stap naar het behalen van de norm is het grondig in kaart brengen van het huidige energieverbruik. Verbeterpunten worden geïdentificeerd en doelstellingen vooropgesteld. Er wordt nagegaan of aan alle relevante wetgeving is voldaan. Alles wordt gedocumenteerd en geborgd in procedures. Controlemechanismen zorgen ervoor dat de doelstellingen ook effectief behaald worden. Er treedt een proces van continue verbetering in werking dat ervoor zorgt dat het bedrijf zijn positieve impact op het milieu jaar na jaar kan vergroten. De implementatie van deze norm is niet verplicht, maar zal van overheidswege steeds meer gestimuleerd worden. Ook naar klanten toe is het een belangrijk teken van engagement.

Snelle en kostefficiënte aanpak door Encon

Veel bedrijven denken dat de ISO 50001 certificatie een lang en administratief proces is. Het tegendeel is echter waar als je het proces efficiënt aanpakt. Encon ontwikkelde daarom een 12-stappenplan dat het mogelijk maakt om snel en vlot de norm te implementeren.

De organisatie kan zich focussen op de core business terwijl het energiebeleid vorm krijgt. Operations Manager Steve Van den Brandt licht de aanpak toe. “Een ISO 50001 scan maakt duidelijk waar het bedrijf staat, welke stappen er nog gezet moeten worden en wat het hen zal kosten. Dit wordt in een actieplan gegoten zodat onverwachte bottlenecks vermeden worden.” Om de kosten onder controle te houden, bouwt Encon waar mogelijk verder op de bestaande systemen in het bedrijf. “Zijn er al werkbare KPI’s dan gaan we bijvoorbeeld na hoe we deze kunnen vertalen naar het nieuwe beleid, we zetten niet zomaar een nieuw systeem op.” Eens het managementsysteem in de organisatie is ingebed, heb je een bijzonder pragmatisch model in handen om de energie-efficiëntie jaar na jaar te verbeteren.

Totaaloplossing

ISO 50001 draait niet alleen om energie, maar omvat ook een meer milieutechnisch luik. Om die reden werkt Encon graag samen met milieuspecialist Sertius. Doordat Sertius bedrijven ook begeleidt naar de implementatie van ISO 14001 is hier een mooie synergie mogelijk. De begeleiding van Encon stopt niet bij de administratieve ondersteuning van de implementatie van de ISO 50001. Encon neemt ook de verschillende aspecten van de concrete uitvoering voor haar rekening, gaande van het opzetten van sensibiliseringscampagnes, energiemonitoring tot het definiëren en opvolgen van KPI’s.

Korte doorlooptijd

Total Ertvelde startte in december 2016 met de ISO 50001 scan. In februari 2017 werd deze afgerond en in maart 2017 ging men van start met de implementatie voor het behalen van het ISO 50001 certificaat. Total was in oktober 2017 al klaar voor de doorlichting door de auditeur, wat bijzonder snel is. De auditeur gaat op zoek naar kleine en grote afwijkingen. Bij grote afwijkingen moet het bedrijf deze eerst aanpakken voor ze het certificaat ontvangen. Bij Total waren er zeer uitzonderlijk slechts drie kleine afwijkingen, die de toekenning van het certificaat niet in de weg stonden.

Peter De Jonghe, plant manager Total Ertvelde: “Dankzij de snelle en efficiënte aanpak van Encon konden we binnen het half jaar het certificaat behalen. De drie kleine afwijkingen kunnen snel aangepakt worden dankzij het brede draagvlak binnen de organisatie. Het concrete actieplan heeft ervoor gezorgd dat we op elk moment duidelijk wisten waar we stonden en wat er moest gebeuren.”
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille