Verduurzaming van de industrie: over regels en doelen

De wereld staat aan de vooravond van een grote uitdaging; de energietransitie is ingezet. Doelen worden bepaald waarbinnen nog veel onzeker is. Wel is zeker dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. We zijn het er allemaal over eens dat deze transitie nodig is, maar zoeken nog naar de juiste (betaalbare) weg. Naast onzekerheden zijn er ook zekerheden. Zekerheden als de informatieplicht in samenhang met de verplichting vanuit het Activiteitenbesluit over het nemen van energie-efficiëntere maatregelen. Dit zijn zeer concrete actiepunten die op de relatief korte termijn spelen, maar die ook impact hebben op het realiseren van lange termijndoelstellingen in 2030 en 2050.

Tijdens de kennissessie praten wij u bij over de verschillende energie-akkoorden die nationaal en internationaal zijn afgesloten of in vorming zijn; waarbij we dieper ingaan op de afspraken vanuit de sectortafel Industrie binnen het (concept)klimaatakkoord. Met de informatieplicht is er een nieuwe manier van rapporteren geïntroduceerd over energie-efficiëntere maatregelen voor informatieplichtige inrichtingen. Deze verplichting dient u in 2019 na te komen. Dit is een zeer concrete plicht met sanctionering. Wij vertellen u graag wat u te wachten staat en hoe u kunt voldoen aan deze verplichting.

De energie-efficiëntere maatregelen voortkomend uit de EED bevatten maatregelen met een relatief korte terugverdientijd. De energie-akkoorden stellen doelen op de lange termijn. Om deze doelstellingen te realiseren is zeer waarschijnlijk meer nodig dan enkel de energie-efficiëntere maatregelen uit de EED. Om grip te krijgen op de lange termijn doelstellingen is een bredere blik noodzakelijk. Wij delen graag met u onze visie over het opstellen van een plan van aanpak, een routekaart naar 2030 en verder. Bovenal gaan we tijdens deze kennissessie met u in gesprek over uw doelstellingen en de manier waarop u invulling geeft aan de onzekerheden.

Datum: 21 maart 2019
Locatie: Openluchtmuseum te Arnhem

Het programma

13:00 – 13:20 Ontvangst met koffie, thee en een klein hapje
13:20 – 13:35 Welkomstwoord
Door: Ad Verbaas, General Manager Encon Nederland
13:35 – 13:45 De ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid
Toelichting op het klimaatakkoord, Europese en landelijke doelstellingen
Door: gastspreker Arjan Bertelink, Commercieel manager SGS Search
13:45 – 13:55 Klimaattafel industrie
Toelichting op de afspraken die zijn gemaakt en de impact op uw organisatie
Door: gastspreker Hans Timmers, ECHT
13:55 – 14:30 In gesprek: Impact klimaatakkoord op uw organisatie
In gesprek met Hans Timmers, voorzitter NWEA / Bestuurslid Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en TKI Wind op Zee, over de totstandkoming en inhoud van het klimaatakkoord.
14:30 – 14:45 –pauze–
14:45 – 15:05 Informatieplicht
Hoe voldoe je aan de informatieplicht? Hoe ga je het beste om met terugkerende verplichtingen?
Door: Han Uenk, Energie Consultant Encon Nederland
15:05 – 15:25 Wettelijke verplichtingen vanuit de overheid
Toelichting op richtlijnen en verwachtte ontwikkelingen
Door: gastspreker Ruben van de Belt, Programmamanager Energie Omgevingsdienst Regio Arnhem
15:25 – 15:45 Ontwikkelen van een lange termijn doelstelling
Inzicht in de effecten van concrete maatregelen
Door: Rik Janssen, Energie Consultant Encon Nederland
15:45 Borrel
Afsluitende borrel met gelegenheid tot netwerken

Meldt u vrijblijvend aan door uw naam, bedrijfsnaam en functie te mailen naar info@encon-energy.nl.

Qfor Kmo portefeuille