White papers

januari 2015

White paper - Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie “kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)” moeten voor 5 december 2015 een energieaudit (of gelijkwaardig) uitgevoerd hebben.


Download de white paper

juni 2015

White paper - Technische Due Diligence voor een Zonne-energie (PV) installatie

Technische inventarisatie van de risico’s van het zonne-energie (PV) project met mogelijkheden voor het minimaliseren van de risico’s voor de financiering van het zonne-energie project.


Download de white paper

Qfor Kmo portefeuille